فروش استراکتور در دو نوع دستی و برقی انجام میگیرد. هدف از خرید این دستگاه استفاده از آن برای جدا کردن موم از عسل است. پس زنبورداران باید با توجه به میزان استفاده ای که از این دستگاه خواهند کرد و همینطور قیمت دستگاه استراکتور دستی و برقی اقدام به خرید نوعی از دستگاه که برای آنها مناسب تر است نمایند.