فروش انواع اسید اگزالیک صنعتی اسید اگزالیک آزمایشگاهی با موارد استفاده در تولید مواد شوینده شیمیایی استفاده در شغل زنبورداری جهت از بین بردن آفات انگلی استفاده در تولید رنگ زدا تثبیت کننده رنگ در رنگرزی به دلیل سمی بودن هنگام استفاده از اسید از تماس با پوست یا چشم به شدت خودداری نمایید.