اسید اگزالیک را از کجا تهیه کنیم قیمت فروش اسید اگزالیک برای از بین بردن کنه در بازار چقدر است چه دستگاه هایی برای استفاده از آن وجود دارد استفاده از اسید اگزالیک چه خطراتی در پی دارد چه مقدار اسید اگزالیک برای هر کندو باید استفاده شود در چه فصل هایی از سال استفاده شود