وجود تنوع در فروش دستگاه اکستراکتور عسل باعث می شود تا خریداران بیشتری برای خرید این نوع دستگاه اقدام کنند. با توجه به اینکه قیمت دستگاه عسل گیری عامل مهمی در خرید آن است، زنبوردارانی که نمی خواهند هزینه زیادی برای این منظور صرف کنند می توانند نوع دستی آن را خریداری کنند.