فروش اکستراکتور در دو نوع دستی و برقی می تواند باعث شود تا هر زنبورداری با هر میزان تولیدی که دارد، و هر مقدار هرینه ای که می خواهد برای این دستگاه صرف کند موفق به خرید آن شود. قیمت دستگاه استراکتور دستی و همینطور میزان کارایی این دستگاه نسبت به نوع برقی آن پایین تر است.