بره موم کم کم به یکی از محصولات شناخته شده زنبور عسل تبدیل شده است. به همین سبب فروش بره موم در مراکز عرضه محصولات زنبور عسل انجام میگیرد. البته این روزها به دلیل خواص دارویی فرآورده هایی مانند کپسول که از این محصول به دست می آید، فروش کپسول بره موم در داروخانه نیز انجام میگیرد.