فروش عسل سبلان که به عنوان یکی از مرغوب ترین عسل های کشور شناخته شده است، با نام عسل اردبیل نیز انجام میگیرد. این نوع عسل که در بهترین عسل فروشی های اردبیل به فروش می رسد، خواصی دارد که برگرفته از گیاهانی است که در دامنه کوه سبلان روییده اند.