یکی از راههای فروش عسل طبیعی که در حال رواج در بین فروشندگان این محصول است، راه اندازی سایت فروش عسل طبیعی است. با توجه به اینکه مزیت های فروش اینترنتی هم برای خریدار است و هم برای فروشنده، این نوع فروش رفته رفته خریداران بیشتری را به خود جذب می کند.