میزان فروش محصولی مانند عسل را چیزی جز کیفیت و خواص این محصول نمی تواند بالا ببرد. همین مسئله به دلیلی برای بالا بودن فروش عسل چهل گیاه تبدیل شده است. خواص عسل چهل گیاه را می توان از عسل های تک گل بالاتر و بیشتر دانست.