با توجه به اینکه بره موم برای درمان بیماری های مختلفی از جمله بیماری های گوارشی، بیماری های پوستی و… مصرف می شود، این محصول به اشکالی مختلفی مانند قطره بره موم، کرم بره موم و… عرضه می شود تا بیشترین خواص را برای این مشکلات داشته باشد. فروش قرص بره موم برای مصرف بیماران گوارشی و کسانی که از این محصول استفاده خوراکی می کنند انجام میگیرد.