فروش ملکه زنبور عسل یکی روش های کسب درآمد است که به دلیل مدیریت بهتر کندوها و افزایش تولیدات زنبور عسل و نیز جایگزینی ملکه جدید و جوان به جای ملکه قبلی،‌ متقاضی و مشتریان بسیاری دارد.