فروش ملکه کاسپین به علت ویژگی های خاص این نژاد رونق بالایی دارد و کلنی های تشکیل شده توسط این نژاد از ملکه، کلنی های پربازده و خوبی هستند که توانایی تولید مقادیر بالایی ژل رویال را نیز دارند.