فروش وسایل زنبورداری از طریق سایت های اینترنتی مربوطه چیز جدیدی نیست. از همان زمان که فروش وسایل مختلف در اینترنت آغاز شد وسایل زنبورداری هم جزو لوازمی بودند که از طریق این فروش ها در اختیار خریدار قرار گرفته اند.