فروش پودر بره موم به عنوان یکی از فرآورده هایی که از بره موم خام به دست می آید انجام میگیرد. خریداران بسیاری هستند که به دلیل اینکه طریقه مصرف پودر بره موم راحت تر از نوع خالص این محصول است، اقدام به خرید این فرآورده می نمایند و به همین سبب از خرید خود رضایت نیز دارند.