بره موم محصولی است که برداشت آن از کندو انجام میگیرد و مصرف آن برای مصارف درمانی است. این محصول علاوه بر نوع خام به اشکال مختلفی مانند پودر، قرص، کپسول و قطره بره موم عرضه می شود. به تازگی فروش ژل بره موم برای استفاده های درمانی روی پوست انجام میگیرد.