با اینکه خرید اینترنتی ژل رویال در بین خریداران رواج یافته است، اما باز هم افراد زیادی هستند که اعتقاد دارند فروش ژل رویال باید به صورت حضوری انجام گیرد. این خریداران کسانی هستند که قدرت جلب اعتماد را در فروش های اینترنتی نادیده می گیرند.