فروش کپسول بره موم در داروخانه نشان می دهد که این محصول به عنوان ماده ای که استفاده دارویی دارد در بین مصرف کنندگان شناخته شده است. البته کپسول بره موم یک مزیت بسیار مهم نسبت به داروهای شیمیایی دارد و آن طبیعی و ارگانیک بودن این محصول است.