کپسول ژل رویال محصولی طبیعی است که از ژل رویال خالص به دست می آید. فروش کپسول ژل رویال با قیمتی که متناسب با قیمت ژل رویال خالص است انجام میگیرد. به همین سبب کاهش میزان تولید ژل رویال باعث خواهد شد تا قیمت ژل خالص و همچین کپسول ژل رویال افزایش پیدا کند.