در بین تمام گرده گل های موجود در بازار، قیمت فروش گرده گل ایرانی به دلیل کیفیتی که این محصول دارا می باشد، از مابقی گرده گل ها بالاتر است. اما چون روشی برای تشخیص گرده گل اصل وجود ندارد، تنها راه برای خریداران این است که به دنبال فروشنده معتبر باشند.