بسیاری از خریداران گرده گل هنوز با این مسئله که گرده گل را چگونه مصرف کنیم کنار نیامده اند. یکی از بهترین راه های مصرف این محصول، مخلوط کردن گرده گل با عسل است. فروش گرده گل عسل به خریدارانی که می خواهند تا این محصول را به صورت آماده و مخلوط شده خریداری کنند انجام میگیرد.