یکی از مشکلاتی که بر سر راه فروش گرده گل وجود دارد این است که افزایش فروش گرده گل چینی در بازار باعث شده است تا تشخیص گرده گل اصل برای خریدار مشکل شود. به همین سبب، فروشندگان برای جلب اعتماد خریدار باید روش های منحصر به فردی داشته باشند.