تنها یک دوره درمان برای اثبات فواید ژل رویال کافیست. رفع مشکلات پوست و مو، رفع عوارض شیمی ‌درمانی، مفید برای سرطان های خون و معده، از فواید ژل رویال عسل هستند.