یکی از اصلی ترین دلایلی که بسیاری از زنبورداران نمی توانند دستگاه هایی مانند دستگاه استراکتور را برای استفاده در زنبورداری های خود تهیه نمایند قیمت این دستگاه ها می باشد. با توجه به قیمت استراکتور دستی ، این نوع دستگاه گزینه مناسبی برای افرادی است که می خواهند با کمترین هزینه موفق به تهیه دستگاه استراکتور شوند.