در برخی موارد قیمت استراکتور مانع از ان می شود که زنبوردار موفق به تهیه این دستگاه شود. مخصوصا زمانی که خریدار قصد خرید اکستراکتور برقی را داشته باشد. فروش دستگاه استراکتور دستی به همین منظور و برای کاهش هزینه های مربوط به تهیه این دستگاه انجام میگیرد.