قیمت اهرم زنبورداری با توجه به نوع و جنس آن قیمت گذاری می شود. قیمت اهرم زنبورداری به دلیل سادگی و کاربرد بالای این ابزار بسیار مناسب و قابل تهیه برای همه زنبورداران است.