در بین انواع لوازم زنبورداری، قیمت اکستراکتور را می توان یکی از بالاترین مبالغ دانست. البته این دستگاه انواع مختلفی دارد. در این میان قیمت دستگاه استراکتور دستی نسبت به سایر انواع مناسب تر بوده و برای استفاده در زنبورداری های کوچک کاربرد بیشتری دارد.