قیمت بره موم اصل علارغم دارا بودن کمترین عوارض و نیز فواید و تاثیرات شگفت، از قیمت کمتری نسبت به داروهای شیمیایی برخوردار است. این بره موم ها در بیماری های بسیاری استفاده می شوند و به عنوان یک مکمل درمانی قیمت مناسبی دارند.