با مراجعه به فروشگاه های اینترنتی یا نزدیک ترین فروشگاه محصولات طبیعی و عسلی می توان از قیمت بره موم خام مطلع گردید. همچنین با خرید اینترنتی می توان قیمت بره موم خام را با دیگر فروشگاه ها مقایسه نمود.