قیمت بره موم در ایران نسبت به تاثیراتی که این بره موم بر بشر دارد بسیار مناسب است و به راحتی می توان آن را تهیه کرد.‌قیمت بره موم بستگی به حجم‌ یا نوع فرآوری این محصول تغییر می کند.