بره موم ها به انواع و اشکال گوناگونی به فروش می رسند که گاهی به صورت پودر یا عصاره فرآوری شده و گاهی نیز به صورت کیلویی بسته بندی می شوند. در حال حاضر قیمت بره موم کیلویی بسیار به صرفه تر از انواع بسته بندی این محصول است.