قیمت داروهای زنبور عسل در داروخانه های معتبر و مورد اطمینان سطح شهر با تعرفه و میزانی واحد اعلام می گردد. با توجه به خواص اعجاب انگیز دارو های زنبور عسل، امروزه بسیاری از طبیبان طب سنتی و همچنین پزشکان کار بلد به بیماران توصیه می کنند تا به میزان معین از این دارو های شفابخش استفاده نمایند.