قیمت سرکه سیب محلی و خانگی با توجه به خواص و فواید بی شماری که دارد، بسیار مناسب و ارزان می باشد. سرکه سیب در بهبودی و درمان کامل بسیاری از بیماری ها نیز موثر است و از همین رو به عنوان خوراکی دارویی شناخته می شود.