قیمت شربت پروپولیس بسته به میزان محتوی درون هر بسته بندی، جنس و کیفیت و سایر ویژگی های آن تعیین می گردد. خواص درمانی شربت پروپولیس باعث شده است که طبیبان طب سنتی و بسیاری از پزشکان جهت تسریع درمان مصرف آن را به بیماران توصیه نمایند.