دلیل اینکه قیمت عسل سبلان در میان انواع مختلف عسل های موجود در بازار نسبتا بالا است، کیفیتی است که این محصول دارد. البته افزایش قیمت عسل طبیعی سال 97 به دلیل افزایش در هزینه هایی که زنبوردار برای کوچ کندوهای خود صرف می کند، باعث افزایش قیمت این محصول در این سال شد.