خواص عسل چهل گیاه به این بستگی دارد که این عسل از چه نوع گیاهانی به دست آمده باشد. معمولا گیاهان مختلفی در تولید عسل چهل گیاه دخیل هستند. قیمت عسل طبیعی چهل گیاه هم با توجه به منطقه ای که این محصول در آن برداشت شده و همچنین کیفیت آن تعیین می شود.