در میان تمام عسل های موجود در بازار عسل، عسل وحشی را می توان طبیعی ترین نوع عسل دانست. چون تمام مراحل در تولید عسل وحشی فقط و فقط به عهده زنبور عسل است و فرد عرضه کننده این نوع عسل فقط اقدام به برداشت این محصول کرده است. به همین سبب هم بالاترین قیمت در میان عسل ها به قیمت عسل وحشی طبیعی تعلق دارد.