با توجه به قیمت عسل وحشی برخی از افراد این نوع عسل را گرانترین عسل ایران می دانند. با توجه به اینکه تولید عسل طبیعی را می توان افزایش داد اما درباره عسل وحشی نمی توان چنین کاری کرد، همیشه میزان عسل وحشی در بازار محدود بوده و همین باعث افزایش قیمت این نوع عسل شده است.