عسل چهل گیاه با توجه به منطقه و پوشش گیاهی که این محصول در آن به تولید رسیده است، با قیمت های مختلفی عرضه می شود. اما قیمت عسل چهل گیاه اصل به طبیعی و خالص بودن آن است و ربطی به اینکه این محصول عسل چهل گیاه دماوند است یا عسل چهل گیاه خوانسار ندارد.