خریداران ر خرید عسل گرده دار باید به این نکته توجه کنند که در برخی موارد قیمت عسل و گرده گل به تنهایی از قیمت عسل گرده دار مناسب تر است. پس می توانند این دو محصول را جداگانه خریداری کرده و سپس مخلوط نمایند. البته باید دقت کنند که عسل طبیعی و گرده گل مرغوب خریداری و استفاده کنند.