قیمت لباس مخصوص زنبورداری با توجه به پوشش کاملی که در هنگام کار صورت می دهد، از رنج مناسبی برخوردار است. با این حال متاسفانه برخی از مراکز فروش نامعتبر اقدام به گران فروشی اجناس درجه سه می کنند. برای خرید از محلی مورد اطمینان، پیشنهاد می گردد وسایل مورد نیاز خود را از سایت اینترنتی ما تهیه نمایید.