ملکه هسته و مهم ترین عضو کندو است که تمامی فعالیت های کندو بستگی به این حشره دارد. قیمت ملکه زنبور عسل در تمامی فروشگاه های اینترنتی موجود است و قیمت آن با توجه به نژاد آن متغیر است.