قیمت ملکه کاسپین به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد و نژاد محبوبش و به دلیل واردات مستقیم از کشور کانادا، از قیمت بالاتری نسبت به دیگر نژادها عرضه می گردد.