قیمت عسل در سال 97 ب طرز بسیار عجیبی بالا رفت. البته با در نظر گرفتن تورم در کشور این مسئله زیاد هم عجیب نیست. در این سال تمام انواع عسل افزایش قیمت داشته اند. قیمت هر کیلو عسل وحشی هم از همین رو افزایش بسیاری داشته است.