قیمت پودر بره موم را قیمت هر گرم بره موم تعیین می کند. چون اصلی ترین و در واقع تنها ماده ای که در تهیه پودر بره موم به کار می رود، بره موم خالص است. پس کاملا مشخص است که هر تغییری که در قیمت بره موم روی می دهد، بر روی سایر فراورده های بره موم مخصوصا پودر بره موم تاثیر دارد.