قیمت پولک تراش برقی به دلیل برقی بودن آن و پیچیده بودن آن نسبت به پولک تراش های معمولی و ساده، از قیمت نسبتا بالاتری برخوردار است. اما راحتی و سهولت در استفاده آن ارزش قیمت های بالاتر را نیز دارد.