با اینکه بیشترین میزان فروش بره موم به بره موم خالص تعلق دارد، اما با استفاده از بره موم محصولات بسیاری به تولید می رسد. یکی از این محصولات که به تازگی به تولید می رسد، ژل بره موم است. قیمت ژل بره موم و روش مصرف ساده این محصول باعث شده است تا افراد بسیاری به خرید این ژل به جای بره موم خالص ترغیب شوند.