قیمت ژل رویال ایرانی نسبت به نمونه های خارجی آن مناسب تر و این ژل ها از کیفیت های بهتری برخوردار هستند. بنابراین برای مصارف درمانی ژل رویال مرغوب ایرانی بهترین گزینه است.