با توجه به افزایش قیمت ژل رویال در سال 97 به دلیل افزایش هزینه های تولید، و با توجه به اینکه این هزینه ها روز به روز در حال افزایش هستند، به سادگی می توان پیشبینی کرد که قیمت این محصول در سال آینده نیز افزایش خواهد داشت. چون قیمت این محصول کاملا وابسته به هزینه های تولید است.