در کشورهای اروپایی از محصولات زنبور عسل استفاده های بسیاری می شود. یکی از این موارد، استفاده از بره موم برای تولید کرم است برای مثال کرم بره موم فوراور. قیمت کرم بره موم را شرکتی که در حال تولید این محصول آرایشی است تعیین می کند.