با توجه به تاثیر ژل رویال بر روی پوست افراد زیادی هستند که از این محصول برای طراوت دادن به پوست خود یا درمان مشکلات پوستی استفاده می کنند. برای این منظور هم می توان از ژل رویال خالص استفاده کرد و هم از کرم ژل رویال. بهتر است خریدار این تصمبم را که کدام نوع از این محصول را استفاده کند بر اساس قیمت کرم  ژل رویال بگیرد.